Dzięki znakomitym właściwościom izolacji ICYNENE, wykonane ocieplenie sklepu, hotelu czy restauracji zapewni utrzymanie odpowiedniego komfortu termicznego wewnątrz budynku i pozwoli zaoszczędzić nawet 50% kosztów energii związanych z ogrzewaniem i klimatyzowaniem obiektu. Pianka ICYNENE spełnia wymagania PPOŻ – jest materiałem samogasnącym, niekapiącym, uzyskała klasę reakcji na ogień B-s1,d0, ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. została sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia (NRO), gdyż spełnia pkt. 2 załącznika nr 3 do WT – wymóg dotyczący warstwy izolacyjnej o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Posiadamy również protokoły odporności ogniowej REI 30 na dachach oraz REI 45 na ścianach.