Piankę PUR wykorzystujemy także m.in. przy ocieplaniu budynków inwentarskich. W tym wypadku ze względu na jej parametry techniczne wybieramy piankę twardą, czyli zamkniętokomórkową. Z powodzeniem izolujemy nią obiekty, w których przechowywane są rozmaite zwierzęta hodowlane, takie zatem jak: bydło, owce, trzoda chlewna, drób (kury, indyki, kaczki, gęsi czy gołębie). Natryskiwany materiał jest paroprzepuszczalny, przynoszący obiektowi gospodarczemu termo- oraz hydroizolację. Głównym naszym zadaniem jest stworzenie inwentarzowi żywemu jak najkorzystniejszych warunków bytowych (cieplnych, wilgotnościowych), zapewniających mu dobrostan, co przekłada się na optymalne korzyści płynące z chowu danych zwierząt. 

Izolacja budynku inwentarskiego przy użyciu piany poliuretanowej jest proekologicznym rozwiązaniem. Spełnia więc polskie regulacje prawne dotyczące hodowli zwierząt oraz przepisy eksportowe krajów stanowiących rynek zbytu.